فابراد
خوشه در یک نگاه

برنامه ویژه خوشه پژوهشی پردازش سیگنال و اینترنت اشیاء ‌ عبارت است از استفاده از هم افزایی همکاران هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی زیر مجموعه خوشه در متمرکز نمودن تحقیقات به چند پژوهش شاخص که منجر به نتایج کاربردی و ترجیجا تجاری شود، می باشد. زمینه های مشترک موجود عمدتا طراحی و توسعه سیستمهای هوش مصنوعی با آخرین امکانات فناوری موجود در کاربردهای مختلف بخصوص کاربردهای پزشکی و اینترنت اشیاء، از سطح هسته و امنیت آن گرفته تا سطح ارتباط با کاربر می‌باشند.


ماموریت ها

متمرکز نمودن تحقیقات به چند پژوهش شاخص که منجر ‏به نتایج کاربردی و ترجیجا تجاری شود،

اهداف

1

ارایه تحقیقاتی در کنفرانس های معتبر و مجلات

2

ارائه مدل ها و الگوریتم های هوشمند در ابزارها و سیستم های اینترنت هوشمند

3

تولید مدلهای سه‌بعدی در نرم افزارهای کمک آموزشی پزشکان

4

ارائه الگوریتمهای تشخیصی موثر و بروز در زمینه‌های بیماریهای مختلفی که با تصاویر پزشکی مرتبط هستند. به عنوان مثال تشخیص گرفتگی عروق و تعیین نوع گرفتگی

چشم انداز

مطالعه، تحقیق و طراحی و نهایتا ساخت سیستم های هوش مصنوعی در کاربردهای مختلف با تاکید بر افزایش کارائی کاربردهای پزشکی و اینترنت اشیاء می باشد.

مزیت های رقابتی

سوابق درخشان علمی،پژوهشی و تحقیقاتی اعضا

آشنایی با تحقیقات و پژوهش های بروز دنیا

استفاده از مراکز تحقیقاتی مجهز

استفاده از متودولوژیهای برتر حوزه پژوهش

خدمات به شرکتهای نیازمند پژوهش

  •   ‌

شایان‌ ذکر است بر اساس روش اجرایی مصوب خوشه، تمامی پیشنهاد‌ ها، درخواست‏ ها ‌و به ‏طور کلی همه بازخوردها دریافتی از متقاضیان پژوهش های کاربردی خوشه که در حوزه تخصصی خوشه -پردازش سیگنال و اینترنت اشیا- است، درکمترین زمان ممکن پایش شده و نتایج اقدامات و پاسخ ، به‌شکل شایسته اطلاع‌رسانی می‌شود. خوشه پژوهشی فرآیند دریافت، بررسی، و ارائه ارزیابی پژوهشی را مطابق استانداردهای جهانی اجرا نموده و نگاه مدیران خوشه به درخواستهای دریافتی از سمت متقاضیان طرح های پژوهشی به‌عنوان فرصتی جهت هرچه کاربردی کردن پژوهش ها است.

طراحی سایت فابراد