فابراد
پیام مدیر خوشه

از اینکه از این صفحه بازدید می کنید بسیار سپاسگزارم و امیدوارم تلاش های مستمر من و اعضای خوشه پژوهشی پرداش سیگنال و اینترنت اشیا، در راستای جلب رضایت هرچه بهتر و بیشتر شما عزیزان مثمر ثمر بوده باشد. چرا که همواره تمام تلاشمان را برای تحقیق و پژوهش، ارتقای کیفیت تحقیقات و پژوهش ها، کاربردی کردن نتایج پژوهش ها و در نهایت پیشرفت علمی کشورمان، به کار برده ایم.

ارزش های خوشه پژوهشی

  • صرف فعل توانستن
  • بهبود مستمر پژوهش ها
  • ارزش آفرینی برای
  • توسعه پایدار
  • توسعه فرهنگ پژوهش
  • پاسخگویی مسئولانه
طراحی سایت فابراد