فابراد

خوشه پژوهشی پردازش سیگنال و اینترنت اشیا، با بیش از یک سال حضور در حوزه پژوهش های کاربردی و با اعتقاد به اینکه سرمایه های اصلی هر کشوری نیروی انسانی پژوهشگر آن می باشد، جذب و توسعه افراد متخصص و سخت کوش را سرلوحه راهبردهای خود قرارداده است. شما برای پیوستن به ما، می‌توانید به جدول فرصت های شغلی که در همین بخش قرار دارد، مراجعه نمائید و چنانچه خود را واجد شرایط ارسال درخواست کار می‌دانید، فرم مربوطه را تکمیل و ارسال نمایید. رزومه های ارسالی در بانک رزومه ثبت می شود و متناسب با نیاز های همکاری مورد بررسی قرار می گیرد پس از ارزیابی اولیۀ، بر اساس رویه‌های سازمانی با شما تماس گرفته خواهد شد.

شرایط احراز

توجه:

اطلاعات مندرج در این پرسشنامه کاملاً محرمانه تلقی شده و به هیچ عنوان در اختیار اشخاص یا موسسات غیر قرار نخواهد گرفت .پيش از آنکه به پر کردن اين فرم مشغول شويد!

از علاقه‌مندی شما در پيوستن به خوشه پژوهشی سپاسگزاريم .

پر کردن پرسشنامه‌ای که پيش رو داريد ، می تواند اولين قدم در آغاز يک مرحله جديد در زندگی شما باشد .

فرصت های شغلی

خوشه پژوهشی پردازش سیگنال و اینترنت اشیا به عنوان یکی از مراکز تحقیقاتی‌های باسابقه، فعال و مطرح در حوزه پژوهش های کاربردی پردازش سیگنال و اینترنت اشیا، محیط بسیار مناسبی برای پذیرش استعدادهای جوان و نخبه فراهم آورده است. چنانچه شما دارای تخصص و تجربه در حوزه پردازش سیگنال و اینترنت اشیا هستید، می‌توانید فرم های زیر را تکمیل و ارسال کنید، پس از بررسی‌های لازم با شما تماس گرفته خواهد شد.(به رزومه های ساکنین اصفهان و حومه ترتیب اثر داده خواهد شد.)

طراحی سایت فابراد