فابراد
شریک تجاری

ما از همکاری با واحدهای صنعتی معتبری که تمایل به عقد قرارداد پژوهشی ، همکاری تحقیقاتی و یا مشارکت در زمینه عملیاتی و تجاری کردن پژوهش های این خوشه داشته باشند استقبال می نماییم. در صورت تمایل می توانید با ارسال اطلاعات اولیه در فرم مخصوص درخواست خود را اعلام تا در خواست شما در دستور کار قرار گیرد.

همکار تجاری مهمترین ناظر بر فعالیتهای ماست ، شریک تجاری در کار ما یک هدف زود گذر نیست ، بلکه مشارکت هدف و غایت همه اقدامات ماست؛ او یک فرد خارجی در سازمان خوشه ما محسوب نمی شود ، بلکه همکار تجاری جزئی از سازمان خوشه ماست؛ ما با خدمتی که به همکار تجاری ارائه می نماییم به او لطف نمی کنیم، بلکه او از این طریق زمینه را برای ادامه همکاری. ایجاد می نماید .

فرصت همیشه جایی است که شما هستید
 • نشانی

  نشانی 2

  شهر

  استان

  کدپستی

  کشور
 • پیش شماره - شماره تلفن
 • - -
طراحی سایت فابراد