فابراد
ارتباط مستقیم با مدیر خوشه

همواره دغدغه ی مشترک من وهمکارانم تعامل با پژوهشگران و محققان است که بدون تردید این امر بدون همراهی و همیاری شما پژوهشگران عزیز میسر نمی شود. به همین دلیل اگر می‌خواهید نظرات علمی خود را، مستقیماً اعلام کنید یا اگر یکی از همکاران من که با شما در ارتباط است را لایق تشویق یا تذکر می دانید؛ همچنین اگر پیشنهاد پژوهشی دارید که می تواند در حوزه پژوهش های خوشه قرار گیرد که مایلید مستقیماً به من اطلاع دهید؛ می توانید با ارسال فکس به این شماره ۳۸۵۶ (۹۸۳۱+) و یا ارسال ایمیل به arnilchi [at] gmail.com و یا nilchi [at] eng.ui.ac.ir بصورت مستقیم با من در ارتباط باشید.

اطلاعات تماس شما

بازخورد شما

طراحی سایت فابراد