فابراد
 • نشانی:


  نشانی: اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشکده مهندسی کامپیوتر، طبقه دوم

 • پست الکترونیک:


  SPIOT.IR [at] GMAIL.COM
  کد پستی: ۸۳۳۶۹۵۴۸۳۶

 • تلفن:


  تلفن: ۳۳۳۸۵۶۸۸ (۳۱ ۹۸ +)
  نمابر: ۳۴۳۸۵۶۸۸۰ (۳۱ ۹۸ +)طراحی سایت فابراد